Skip to main content

Whistleblowing

Welcome to our Whistleblowing platform, dedicated to integrity, transparency, and accountability within our organization. This initiative provides employees and third parties with an anonymous and secure platform to report irregularities, unethical behavior, or any other misconduct that may threaten our values.

Our Mission:

Mplus is committed to upholding the highest standards of ethical conduct, integrity, and transparency. Whistleblowing plays a crucial role in achieving these goals by enabling employees and third parties to report information about suspicious practices without fear.


Security and Anonymity:

Your security is our priority. All reports will be treated with the utmost confidentiality, and we offer the option of anonymous reporting to ensure you feel safe in raising your concerns. No information about the reporter will be disclosed without explicit consent.How to Report:

If you have information about irregularities, please use the link below to access a secure reporting form. Please provide as much relevant information as possible so that we can effectively investigate your report.

 

Note: Reporting false information or with the intent to harm others may have serious consequences. Please use this platform responsibly and only in cases of serious concerns.

Thank you for your trust and contribution to maintaining ethical standards within our organization.

Dobrodošli na našu Whistleblowing platformu, posvećenu integritetu, transparentnosti i odgovornosti unutar naše organizacije. Ova inicijativa pruža zaposlenicima i trećim stranama anonimnu i sigurnu platformu za prijavljivanje nepravilnosti, neetičkog ponašanja ili bilo kakvih drugih nepravilnosti koje bi mogle ugroziti naše vrijednosti.

Naša Misija:

Naša organizacija posvećena je održavanju najviših standarda etičkog ponašanja, integriteta i transparentnosti. Whistleblowing igra ključnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva omogućavajući zaposlenicima i trećim stranama da bez straha iznesu informacije o sumnjivim praksama.


Sigurnost i Anonimnost:

Vaša sigurnost je naš prioritet. Sve prijave obrađivat će se s najvećim stupnjem povjerljivosti, a pružamo mogućnost i anonimnog prijavljivanja kako biste se osjećali sigurno iznoseći vaše zabrinutosti. Niti jedna informacija o prijavitelju neće biti otkrivena bez njegovog izričitog pristanka.


Kako Prijaviti:

Ako imate informacije o nepravilnostima, koristite donji link za pristup sigurnom obrascu za prijavu. Molimo Vas da pružite što više relevantnih informacija kako bismo mogli učinkovito istražiti vašu prijavu.

 

Napomena: Prijavljivanje lažnih informacija ili s namjerom da se nanese šteta drugima može imati ozbiljne posljedice. Molimo vas da koristite ovu platformu odgovorno i samo u slučaju ozbiljnih zabrinutosti.

Hvala vam na povjerenju i doprinosu u održavanju etičkih standarda u našoj organizaciji.

Bu alana inline style bulunuyor.