Skip to main content

Obveznica

3MRU Obveznica

Simbol3MRU
ISINHRMRUL0277E9
LEI74780080JD6L45P7YG07
FISNMERITUS ULAGA/4.25BD 20270729 1
Segment uređenog tržištaZAGREBAČKA BURZA , SLUŽBENO TRŽIŠTE
Država članicaHRVATSKA
Temeljni kapitalHRK 98,203,200.00 / EUR 13.033.804,50 (fiksni tečaj konverzije 7.53450) uplaćen u cijelosti te podijeljen na 982.032 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Napomena: Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Datum izdanja29.07.2022
Datum dospijeća29.07.2022
Kamata4,25%
Period isplate6 MJESECI
Nominalna vrijednost100,000.00 EUR
Uvrštena količina    400
Prvi dan trgovanja2.08.2022
Zadnji dan trgovine26.07.2022

VLASNIČKA STRUKTURA

. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
. ZAGREBAČKA BANKA D.D./EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
. HPB D.D./FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK
. AGRAM INVEST D.D.
. OTP BANKA D.D./ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B
. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA B
. OTP BANKA D.D./AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C
. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
. OTP BANKA D.D./AZ OMF KATEGORIJE B
. OTP BANKA D.D./ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE C
. OSTALI IMATELJI OBVEZNICE

 

Kontakt informacije za investitore