Skip to main content

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Mplus Grupa se razvija i djeluje u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja. Svojom poslovnom strategijom, poslovnom politikom, ključnim aktima i poslovnom praksom nastoji pridonijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju te kvalitetnijim odnosima s poslovnim okruženjem u kojem djeluje.